Wedstrijdreglement OC DCY 2014 / 2015 (concept)

Algemeen

De onderlinge competitie wordt gespeeld in één groep. Het streven is om elkaar niet meer dan twee keer per jaar te ontmoeten. Meer ontmoetingen zijn overigens niet uitgesloten. Ook mag één speler tegen meerdere spelers spelen (mini simultaan).

Spelerswaarde

Bij de start van de competitie wordt de spelerswaarde bepaald op basis van de meest recente KNDB ratinglijst. Voor iedere speler wordt de som  van de verwachte scores tegen de overige deelnemers bepaald als percentage van de maximale score. Dit percentage, vermenigvuldigd met 2000, en afgerond op honderdtallen, is de spelerswaarde. Voor de modale speler in onze competitie is dit 1000.  Beginnende spelers die nog geen KNDB rating hebben, krijgen een rating, waarvan de waarde ongeveer overeenkomt met de modale waarde gedeeld door 6 (=200 in onze competitie).

Na publicatie van de ratinglijst per 1 januari door de KNDB, worden de waardes van de spelers aangepast op basis van de nieuwe ratings.

Berekening van de score

Bij remise verdient de tegenstander de spelerswaarde. Bij winst is dit het dubbele. Bij verlies wordt 10% van de spelerswaarde van de tegenstander verdiend.

Kampioenschap Onderlinge Competitie

De speler die in het seizoen de hoogste score behaald wordt clubkampioen. Bij gelijke aankomst bepaalt de toernooiprestatierating (TPR) het resultaat. De TPR van een speler is de rating die bij de behaalde score hoort.

Winterperiodekampioenschap

De winterperiode betreft de gespeelde partijen in het jaar waarin de competitie begonnen is. Op basis van de startrating en de gespeelde partijen heeft iedere speler een verwachte score (We). De speler met de meeste wedstrijdpunten ten opzichte van de verwachte score (W - We) wordt winterkampioen. Bij gelijke aankomst bepaalt de toernooiprestatierating (TPR) het resultaat.

De onderlinge competitie

Kleurverdeling

Als spelers elkaar voor de eerst keer in de competitie ontmoeten, dan bepaalt de loting de kleur. Daarna alternerend. In onderling overleg mogen spelers hiervan afwijken.

Speeltempo

Het speeltempo is Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet. Voor jeugdspelers geldt een kortere bedenktijd, bv. 45 minuten per partij, in onderling overleg af te spreken. Ook toegestaan is: 60 zetten per twee uur. Daarna 30 zetten per uur.

Locatie

Gebouw Jan Ligthart
Exterlaan 8
1971KS IJmuiden

Aanvangstijdstip

De ronden beginnen om vrijdagavond 20:00 uur. Je wordt dus gevraagd om voor dit tijdstip aanwezig te zijn. Mocht dit op bezwaren stuiten dan kan met de wedstrijdleiding een andere regeling getroffen worden. De mogelijke regelingen zijn:

a) Je komt altijd (op tijd) behalve als je je afmeldt.
b) Je komt niet behalve als je je aanmeldt.
c) Je komt altijd maar ná 20:00 uur.

Afmelden

a) Vóór vrijdagavond 19:45 per telefoon van het clubgebouw.
b) Voor vrijdagavond 18:00 per email bij de wedstrijdleider
c) Vóór vrijdagavond 20:00 in het clubgebouw in persoon.

Aanwijzing reserve

Indien er een oneven aantal spelers is op een clubavond dan wordt de reservespeler aangewezen door de wedstrijdleider.

Sevilla Instellingen bepalen spelerswaarde

Competitie > Score > Speler waarde:

Waarde groepen:
het ratinggebied [1300 t/m 500] wordt lineair geconverteerd naar een waarde tussen [1600-200].