Uitnodiging Oudejaarstoernooi 2017

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de dertigste editie van het Oudejaars Sneldamtoernooi van IJmuiden. Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 30 december 2017 en vindt plaats onder auspiciën van Damclub IJmuiden. Er wordt gespeeld in de Jan Campertschool, Driehuizerkerkweg 34 te Driehuis NH.

Wedstrijdvoorwaarden

Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen van gelijke grootte: Eregroep, Hoofdgroep en Promotiegroep. Deze groepen zullen zoveel mogelijk op basis van KNDB- of eventueel FMJD-rating worden ingedeeld. Het speeltempo bedraagt drie minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. In iedere groep spelen de maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Indien spelers gelijk eindigen op plaatsen die voor een geldprijs in aanmerking komen, zullen de prijzen gedeeld worden. Deelnemers die door eigen toedoen in een voor hun speelsterkte te lage groep meespelen (bijvoorbeeld door te laat komen) verliezen hun recht op prijzengeld. Arbitrage aanvragen is niet mogelijk; het organisatiecomité doet wel een beroep op uw sportiviteit. Voor het overige worden de wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro voor senioren en 5 euro voor jeugdleden. Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer NL79 RABO 0383 6528 39 ten name van Damclub IJmuiden te IJmuiden. Op de wedstrijddag zelf kan ook contant betaald worden. Dit kost echter 2 euro extra per deelnemer.

Prijzen

De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de “Oudejaars Sneldamtoernooi”-bokaal. De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden. Het prijzengeld bedraagt minimaal:

PlaatsEregroepHoofdgroepPromotiegroep
1e prijs€60,-€50,-€40,-
2e prijs€40,-€30,-€20,-
3e prijs€30,-€20,-€15,-
4e prijs€20,-€15,-€10,-

Verder ontvangen de groepswinnaars een exemplaar van het door wijlen voorzitter Jan Apeldoorn geschreven boek “100 jaar WK dammen”.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via deze link of via Martin van Dijk: 06 14 89 71 43.

Inschrijven via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi"apenstaartje"damclubijmuiden.nl. In dat geval vermeldt u uw voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste groep. Meer informatie kunt u vinden op het FMJD-forum en op Facebook.

Aanvang en prijsuitreiking

U wordt verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet aanwezig zijn en de organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het recht om mee te doen. In noodgevallen kan de toernooileiding tijdens de toernooidag op bovenstaand nummer worden bereikt. De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatsvinden.

Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral gezellig toernooi.

Namens het organisatiecomité,

Martin van Dijk

Terug