Bestuur DCIJ

BestuurNaamAdresTelefoonE-mail
Voorzitter (+waarnemend jeugdleider) J. BosAmeland 16
1967 EB Heemskerk
06-24 145 316 voorzitter …*
SecretarisM. B. van Dijk Witte Ring 105
1567 CG Assendelft
06-14 897 143 secretaris …*
Penningmeester S. TuytelZwedenstraat 5
2034 AK Haarlem
06-16 176 157 penningmeester …*
Algemeen lid M. DoornboschNachtegaallaan 10
1971 KW IJmuiden
0255-52 38 99 marceldoornbosch …*
Algemeen lidvacant
Overige functies
Wedstrijdleider Onderlinge CompetitieC.L. Pippel Verbrande Vlak 33P
1974 SN IJmuiden
0255-53 15 53onderlinge …*
Teamleider DCIJ1W. Winter06-26 712 793team1 …*
Teamleider DCIJ2J.M. Koorn075-687 59 11team2 …*

* Bij alle e-mailadressen @damclubijmuiden.nl toevoegen.

Terug